Mans vārds

Kas šajā vietnē atrodams?

Vietnes sadaļā "Mans vārds" ir kontaktinformācija un īsas uzziņas par manu darbu.

Sadaļas "Jūsu teikums" saturu veidojat Jūs! Gaidu Jūsu jautājumus un piebildes. Vietnē tiem paredzēts sūtījumu logs ar sīkākiem paskaidrojumiem. Tikai Jūs varat izvēlēties, vai Jūsu teiktais ir redzams pārējiem lasītājiem - vai publicējat savu jautājumu un lasāt atbildi šeit -, vai arī tas paliek personīgas saziņas ietvaros.

"Mūsu saruna. Ceļš" ir psihoanalīze vai psihoterapija, šeit - materiāli un raksti par psihoanalīzes un psihoterapijas principiem, aspektiem un norisi.

"Mēnešraksts" ir ikmēneša uzziņu, materiālu un rakstu kopums par visu, kas saistīts ar psihoanalīzi un psihoanalītisko psihoterapiju.